Mankavarjutyan ardi xndirner@ / Մանկավարժության արդի խնդիրները

Mankavarjutyan ardi xndirner@ / Մանկավարժության արդի խնդիրները :
Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1-ին
Մանկավարժության խնդիրների ընդհանուր բնութագիրը

ԳԼՈՒԽ 2-րդ
Արդի խնդիրների լուծման ուղիները մանկավարժության մեջ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականության ցանկ

Leave a Reply