Makrotntesakan havasarakshrutyun@ AD-AS modelum / Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում

Makrotntesakan havasarakshrutyun@ AD-AS modelum / Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում :
Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում
Վերջաբան
Օգտագործված գրականություն

Մակրոտնտեսագիտությունը համեմատաբար երիտասարդ գիտություն է և դեռևս ձևավորման պրոցեսում է գտնվում: Մակրոտնտեսագիտությունը դա տնտեսագիտության մի բաժինն է, որն ուսում¬նասիրում է տնտեսության պահվածքը որպես մի ամբողջություն կայուն տնտեսական աճ, ռեսուրսների լրիվ զբաղվա-ծություն և ինֆլյացիայի մակարդակի մինիմալացում ապահովելու տեսանկյունից

tags…………………………………………………………………………………………………………….

Մակրոտնտեսագիտություն…………………………Makrotntesagitutyun………………………………………………………..tags

Leave a Reply