Makroekonomikayi cagum@ / Մակրոէկոնոմիկայի ծագումը

Makroekonomikayi cagum@ / Մակրոէկոնոմիկայի ծագումը :
Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Ընդհանրապես տնտեսական կյանքում տարբեր տնտեսագիտական գիտությունները կարևոր տեղ են զբաղեցնում: Դրանք հնարավորություն են տալիս այս կամ հարցը ներկայացնել առավել պարզ և հասկանալի ձևով: Սակայն այս համակարգում մակրոէկոնոմիկան ունի իր առանձնահատուկ տեղը:
Իսկ ինչու՞ է ուսումնասիրվում մակրոէկոնոմիկան ընդհանրապես:
Ինչու՞ է որոշ երկրներում նկատվում գների աճի բարձր տեմպ, իսկ մյուսներում գները մնում են կայուն: Ի՞նչի հետևանքով են առաջանում լճացումն ու անկումը` ժամանակահատվածներ, որոնց ընթացքում կրճատվում են եկամուտները և աճում գործազրկությունը և ո՞ր քաղաքականությունն է օգնում խուսափել նման ժամանակահատվածներից:

Makroekonomika………….tags………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Մակրոէկոնոմիկա

Leave a Reply