Կուրսային : Makindri ashxarhagrakan koncepcian / Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան

հատված կուրսայինից –

Կուրսային : Makindri ashxarhagrakan koncepcian / Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
1.Աշխարհագրայկան դիրքը որպես աշխարհաքաղաքականության կարևոր գործոն
2.Մակինդրի աշխարհագրական կոնցեպցիան
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply