Թեզ Դիվանագիտություն : Maki xaghaghapah araqelutyun@ / ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը

Թեզ Դիվանագիտություն : Maki xaghaghapah araqelutyun@ / ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը :
Նյութը 60 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունը

Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխարհը և անվտանգությունը
1.1.ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործունեության հիմնական սկզբունքները
և իրավական հիմքերը
1.2.Անվտանգության խորհրդի դերը
Գլուխ 2. Խաղաղապահ օպերացիաների սկզբնավորման պատմությունը
2.1.Մակ-ի խաղաղապահ գործունեության սկիզբը. ,Սառը պատերազմիե տարիները
2.2.“Սառը պատերազմից” հետո ժամանակաշրջանը
Գլուխ 3. ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործունեությունը արդի փուլում
3.1. Արժեքների վերաարժևորումը և նոր մարտահրավերներին դիմակայումը
3.2. Հայաստանը և ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply