Lsoxutyan xangarum unecox naxadprocakan tariqi erexaneri gravor xosqi dzevavorumy / Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների գրավոր խոսքի ձևավորումը

Lsoxutyan xangarum unecox naxadprocakan tariqi erexaneri gravor xosqi dzevavorumy / Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների գրավոր խոսքի ձևավորումը :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :