Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը :

Lsoxutyan xangarum unecox erexaneri tesoxakan ynkalman poxhatucox nshanakutyuny / Լսողության խանգարում  ունեցող երեխաների տեսողական  ընկալման փոխհատուցող նշանակությունը :

Նյութը 24 էջ է : Գինը 3000 դրամ :
Ներածություն
Գլուխ 1. Լսողության խանգարումների հոգեբանական առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները եվ դրա հետազոտությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ