Lezu / Լեզու

Hovhannes Tumanyani darzdvacabanakav voch@ . / Հովհաննես Թումանյանի դարձվածաբանական ոճը:
Նյութը 5 էջ է : Գինը 1000 դրամ :

Պատմությունը դեռ շատ փորձություններ էր պատրաստել Հայաստանի և նրա բանաստեղծի համար: Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Թումանյանը նորից հայ իրականության կարևորագույն և կենտրոնկան դեմքերից մեկն էր. այստեղ էլ ընդգծվում է բանաստեղծի և քաղաքացու միասնութունը, Թումանյանն իբրև «ամենայն հայոց բանաստեղծի» ոչ միայն գեղարվեստական, այլև հասարակական-քաղաքական նշանակությունը:

Leave a Reply