Lezu / Լեզու

Voch xosqayin haxordakcutyan arandznahatkutyunner@ . / Ոչ խոսքային հաղորդակցության առանձնահատկությունները:
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ:

Բովանդակություն

Ներածություն
Ոչ խոսքային հաղորդակցության առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Հայտնի է, որ հաղորդակցությունը մարդկային կյանքի կարևոր կենսաբանական պայմաններից է : Մարդիկ չեն կարող ապրեկ առանց միմյանց հետ շփման: Առանց շփման չէր լինի հասարակություն, չէր կարող լինել ազգ, ժողովուրդ, մշակույթ և ընդհանրապես զարգացում: Էլ չենք խոսում այն մասին, թե ինչքան կարևոր են միջազգային, միջպետական , միջմշակութային շփումները:
Սույն աշխատանքում ներկայացնում ենք մարդկային հաղորդակցության ձևերը` շեշտը դնելով ոչ խոսքային հաղորդակցության, նրա առանձնահատկությունների վրա:
Մի պահ պատկերացնենք, թե մարդիկ հանկարծ դադարեն խոսելուց, մոռանան լեզուն: Այդ դեպքում նրանք այլևս չեն կարողանա հարց տալ, պատասխան ստանալ, չեն կարողանա իրար հասկանալ: Կանգ կառնեն փոխադրամիջոցները, կդադարի աշխատանքը: Այսինքն` կյանքը հասարակության մեջ կանգ կառնի, քանի որ մարդկանց գործունեությունը կարգավորվում է փոխադարձ հաղորդակցության միջոցով:

Leave a Reply