Lezu / Լեզու

Uxxordvac ushadrutyun, dzayn ev sharadasutyun . / Ուղղորդված ուշադրություն, ձայն և շարադասություն:
Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նախաբան
Ուղղորդված ուշադրություն, ձայն և շարադասություն
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցանկ

Վերջին տարիներին լույս տեսած մանկավարժական և հոգեբանական գրականությունը, գիտական աշխատությունները և ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ ուղղորդված ուշադրությունը, ձայնն ու խոսքի շարադասությունը մանկավարժության կարևոր հարցերից են:
Ուղղորդված ուշադրության թեման շատ կարևոր է: Նշենք, որ ուշադրությունը, խոսքը, ձայնային արտաբերումները և շարադասությունը փախկապակցված են միմյանց հետ:
Ուղղորդված ուշադրությունը լինում է լսողական և տեսողական: Մանկավարժական գիտության մեջ ընդունված է դպրոցական և նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատանք տանել լսողական ուշադրության և լսողական հիշողության զարգացման ուղղությամբ: Աշխատանքի այսպիսի երկկողմանի ուղղվածությունը հնարավորություն է տալիս հասնել դրական արդյունքի` հնչույթային ընկալման, ձայնի և խոսքի արտաբերման ժամանակ: Ժամանակակից մանկավարժական գիտության մեջ ուղղորդված ուշադրության, հնչյունաարտաբերման խանգարումների շտկման ժամանակ ավելի շատ կիրառվում են այնպիսի խաղեր, որոնք կազմում են ուսուցման հիմքը:

Leave a Reply