Lezu / Լեզու

Skopos teorian. / Սկոպոս թեորիան :
Նյութը 7 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

Սկոպոսը (թարգմանության նպատակ) և հանձնարարությունը թարգմանչական գործողության մեջ
Ընդհանուր տեսություն.
Սկոպոս թեորիան թարգմանչական գործողության թեորիայի մի մասն է ¥թարգմանիչներ Handein – համ. Holz-Manttari 1984; Vermeer 1986: 269-304 և նաև 197-246: պատմական նախադրյալների համար տես օրինակ` Wilss 1988 : 28): Թարգմանությունը դիտվում է , որպես թարգմանչական գործընթացի որոշակի զանազանություն , որը հիմնված է տեքստի սկզբնաղբյուրի վրա:
Յուրաքանչյուր թարգմանչական գործողության ձև, հետևաբար ներառյալ ինքնին թարգմանությունը , կարող է ձևակերպվել որպես գործողություն , ինչպես որ անունն է նշանակում : Յուրաքանչյուր գործողություն ունի նպատակ: ¥ Սա գործողության սահմանման մի մասն է – տես Vermeer 1986 ): Սկոպոս բառը մասնագիտական տերմին է թարգմանության նպատակի համար ¥ ավելի մանրամասնորեն քննարկված է ներքևում):Բացի այդ , գործողությունը հանգեցնում է արդյունքի , մի նոր դրության կամ դեպքի և հնարավոր է մի «նոր» խնդրի:Թարգմանչական գործողությունը հանգեցնում է «նշանային տեքստի» ¥ոչ անխուսափելի բայականից):

Leave a Reply