Lezu / Լեզու

Rus hogelezvabanakan dproc@ . / Ռուս հոգելեզվաբանական դպրոցը :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ:

Բովանդակություն

Ներածություն
Ռուս հոգելեզվաբանական դպրոցը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Լեզվաբանության մեջ ընդունված գիտափորձերի հիմքերը դրվել են 1931 թվականին Լ. Շչերբայի կողմից, որն առանձնացրել է դրանց դրական և բացասական տիպերը: Դրական գիտափորձի ընթացքում քննվողը կարող է համեմատել իր առաջարկած տարբերակն այլ օրինակների հետ: Բացասական գիտափորձի պարագայում ներկայացվում է սխալ արտահայտություն, և քննվողը, գտնելով սխալները, ուղղում է դրանք: Հնարավոր է նաև լեզվաբանական գիտափորձի երրորդ՝ երկընտրական տեսակը, որի դեպքում քննվողն ընդգծում է ուսումնասիրվող օբյեկտների նմանությունը կամ տարբերությունը: Լեզվաբանական գիտափորձի նպատակը, որպես կանոն, լեզվական կաղապարների, իսկ հոգելեզվաբանական գիտափորձի նպատակը լեզվական կարողության առանձնահատկությունների բացահայտումն է: Լեզվաբանական և հոգելեզվաբանական գիտափորձերի միջև սահմանը որոշվում է այն կաղապարով, որը ճշգրտվում է դրանում:

Leave a Reply