Lezu / Լեզու

Homanishner@ Vahan Teryani poeziayum . / Հոմանիշները Վ. Տերյանի պոեզիայում:
Նյութը 6 էջ է : Գինը 1000 դրամ :

Հայերենում հոմանիշներ են կոչվում միևնույն հասկացությունն արտահայտող այն բառերը, որոնք ունեն մոտ կամ նույն իմաստներ և միաժամանակ կարող են տարբերվել ոճական կիրառությամբ, հուզաարտահայտչական գունավորմամբ, ինչպես նաև գործածականությամբ և ուրիշ բառերի հետ կապակցվելու տարբեր ունակությամբ:

Leave a Reply