Lezu / Լեզու

Grakanagitutyun . / Գրականագիտություն :
Նյութը 18 էջ է : Գինը 3000 դրամ:

Գրականագիտությունը գեղարվեստական գրականության վերաբերյալ գիտական ըմբռնումների ամբողջություն է: Այն բազմաթիվ ճյուղեր ունեցող համակարգ է: Գրականագետերը բոլոր ժամանակաշրջաններում կատարում են նույն բանը, սակայն յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իր հետ բերում է նորություններ խումբ, որոնցով էլ առաջնորդված է տվյալ ժամանակաշրջանի գրականագետը: Գրականագիտությունը առնչվում է այլ գիտությունների հետ` փիլիսոփայություն, պատմագիտություն, սոցիոլոգիա և այլն: Գեղարվեստական գրականությունը արվեստի տեսակ է, որի հիմնական էությունը գեղաֆիտության էսթետիկայի չափանիշների բավարարելն է:
Գրականագիտության հիմնական բաժիններն են գրականության պատմությունը, գրականության տեսությունը, գրաքննադատությունը, մատենագիտությունը, թարգմանության տեսությունը, տեքստաբանությունը:

Leave a Reply