Krtutyun / Կրթություն

Krtutyun@ reformaciayi darashrjanum . / Կրթությունը ռեֆորմացիայի դարաշրջանում :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Կրթությունը Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

XIV դարն արդեն նոր դարաշրջանի՝ Վերածննդի ժամանակ էր, որն ըստ էության միջնադարի մշակույթից դեպի նոր ժամանակի մշակույթի անցումային փուլ էր համարվում: Եկեղեցու հեղինակությունը իր տեղը զիջում է հնադարյան մշակույթի հեղինակությանը:
Վերածննդի փուլում կարելի է տարանջատել 2 ուղղություն՝ աշխարհիկ (Ռենեսանս), որը կապված էր հնադարյան ինտելեկտուալ գանձերի նկատմամբ հետաքրքրության վերակենդանացման հետ, և հոգևոր (Ռեֆորմագիա)՝ կապված կաթոլիկ եկեղեցու դեմ պայքարի հետ:
Ռենեսանսի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ թուրքերի Բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաք՝ Կոնստանտինոպոլիսի գրավումը, որի հետևանքով հույն գիտնականները հարկադրված էին գնալ Իտալիա, բերելով իրենց հետ հին հույն փիլիսոփաների և բանաստեղծների համարյա բոլոր ստեղծագործությունները: Մի շարք փայլուն բանասերներ՝ Իոհան Ռեյխլինը, Ժյուլ Սեզար Սկալիքերը, Ռոբերտ Սթեփանուսը և ուրիշներ հնադարյան տեքստերի տպագրման և մեկնաբանման հսկայական աշխատանք կատարեցին:

Leave a Reply