Krtutyun / Կրթություն

Krtutyan karavarman metodner@ . / Կրթության կառավարման մեթոդները :
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :
Բովանդակություն

Ներածություն
Կրթության կառավարման մեթոդները
Վերջաբան
Օգտագործված գրականություն

Ժամանակակից կրթության բովանդակության մեջ իր արտահայտությունն են գտնում հասարակության նպատակներն ու ձգտումները :
Կրթությունը աշակերտների կողմից գիտական գիտելիքների համակարգի և իմացական կարողությունների ու հմտությունների տիրապետման ու դրանց հիման վրա անձնավորության գիտական աշխարհայացքի, բարոյական և այլ որակների ձևավորման, նրա ստեղծագործական ուժերի, ընդունակությունների զարգացման գործընթացն ու արդյունքն է :
Կրթությունը , ուսուցումը և դաստիարակությունը սերտորեն կապված են մեկը մյուսի հետ և լրացնում են մեկը մյուսին: Կրթությունը ուսուցման արդյունք է, նրա հարաբերական հաստատուն աստիճանի արտահայտումը: Դրանց մեթոդների, միջոցների, տեխնիկաների ճիշտ ընտրությունն ու կիրառումը ապահովում է ուսումնական գործունեության արդյունավետությունը :
Կրթության բոլոր տեսակները շաղկապված են իրար հետ և լրացնում և հիմնվում են մեկը մյուսի վրա :

Leave a Reply