Kron / Կրոն

Azgayin, rassayakan, kronakan atelutyan sharjaritnerov spanutyun@ . / Ազգային ,ռասսայական ,կրոնական ատելության շարժառիթներով սպանությունը :
Նյութը 28 էջ է : Գինը 4000 դրամ:

Բովանդակություն
Ներածություն

Սպանության հանցակազմի ընդհանուր վերլուծությունը
Ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլեռանդության շարժառիթով կատարված սպանությունը
Տուժողի մարմնի մասերի կամ հյուսվածքների օգտագործման նպատակով կատարված սպանությունը

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Ցանկացած պետության կայունության երաշխիքն է տվյալ երկրի հիմնական օրենքը` Սահմանադրությունը :
Վերջին հարյուրամյակների ընթացքում համակարգային կայունության երաշխավորի դերը գերազանցապես վերապահվեց պետության Հիմնական օրենքին` «գրված» Սահմանադրությանը, որն ամրագրելով կոնկրետ հասարակության քաղաքակրթական արժեքների ամբողջականությունից բխող նպատակներն ու հասարակական կեցության հիմնարար սկզբունքները, սահմանում է հասարակական վարքագծի հիմնական կանոնները, անհատի ու պետության փոխհարաբերությունների բնույթը, իշխանության իրականացման կարգն ու սահմանները` հասարակական համաձայնությամբ անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելով մարդու ստեղծարար էության լիարժեք դրսևորման և առաջընթացի համար:
Մարդու իրավունքների ազատ իրականացումն ու պաշտպանությունը ցանկացած ժողովրդավարական պետության հիմնական նախապայմանն է: Այդ իրավունքների շարքում ամենակարևորներից է կյանքի իրավունքը, որը ճանաչվել է մարդու անօտարելի իրավունք և վավերացվել միջազգային իրավական բոլոր հիմնարար փաստաթղթերում:

Leave a Reply