Kron / Կրոն

Kronakan erevuytneri ev kroni sahmanum@ . / Կրոնական երևույթների և կրոնի սահմանումը :
Նյութը 7 էջ է : Գինը 1500 դրամ :

Որպեսզի հնարավոր լինի ուսումնասիրել կրոններից ամենահինն ու պարզը, որը հասանելի է մեր դիտարկմանը, մենք պետք է նախևառաջ որոշենք, թե ինչ ենք հասկանում կրոն ասելով, հակառակ դեպքում մենք ռիսկի ենք դիմում կամ կրոնը համարել գաղափարների համակարգ, որը ոչ մի կրոնական բան չի պարունակում, կամ անցնել կրոնական փաստերի կողքով` չնկատելով դրանց իրական էությունը:
Այն մասին, որ նման վտանգը երևակայական չէ և խոսքը չի գնում անիմաստ մեթոդաբանական ձևականության մասին, վկայում է Ֆրեզերի օրինակը, մի գիտնական, որը չի ընդունել համապատասխան զգուշավորություն, սակայն որին կրոնագիտությունը համեմատական ուսումնասիրության համար շատ է պարտական: Նա չկարողացավ խորությամբ ուսումնասիրել հավատքի կրոնական բնույթը, որոնք կքննարկենք հետագայում և որոնք, մեր կարծիքով, հանդիսանում են մարդկության կրոնական կյանքի նախասկզբնական հիմքերը:

Leave a Reply