Kron / Կրոն

Shahapivani joxovi kanonneri azgayin nshanakutyun@ . / Շահապիվանի ժողովի կանոնների ազգային նշանակությունը :
Նյութը 15 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

1. Նախաբան
2. Շահապիվանի ժողովի կանոնների ազգային նշանակությունը
3. Վերջաբան
4. Գրականության ցանկ

Եկեղեցական (հոգևոր) և քաղաքական (աշխարհիկ) իշխանությունների փոխհարաբերություններն իրենց պատմական ուրույն ընթացքն են ունեցել տարբեր ժողովուրդների մոտ և տարբեր երկրներում: Այդ հարաբերությունների բնույթն ու ձևերը սերտորեն առնչված են եղել տվյալ երկրի սոցիալ-քաղաքական ու տնտեսական-մշակութային կյանքին և հետևել են այդ կյանքի զարգացման գործընթացին1: Այլ խոսքով` եկեղեցի-պետություն հարաբերությունների թեման ընդհանուր, բացարձակ, սոսկ տեսական ու վերացական (աբստրակտ) թեմա չէ, այլ` մասնավոր, հարաբերական, գործնական ու շոշափելի մի թեմա է, որի ուսումնասիրությունն ու վերլուծումը կատարելու համար անհրաժեշտ է ճշտել քննության առարկա երկիրը կամ երկրները: Հետևաբար, տարբեր երկրների պատմական փորձին արագ ակնարկ նետելուց հետո, կենտրոնանալու ենք Հայաստանի երրորդ հանրապետության վրա:

Leave a Reply