Korelacion kap / Կոռելյացիոն կապ

Korelacion kap / Կոռելյացիոն կապ
Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :
Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վիճակագրական և կոռելյացիոն կապի հասկացությունը
2. Զույգ կոռելյացիա
3. Զույգ ռեգրեսիայի հավասարումը
Եզրակացություն

TAG———————-TAG
referatner, diplomayinner, diplomainner, kursainner, kursayinner, tez, tezer, ռեֆերատներ, ռեֆերատ, դիպլոմ, դիպլոմայիններ, կուրսայիններ, կուրսային, թեզ, թեզեր,

Leave a Reply