Kinodaseri anckacum@ patmutyan daserin / Կինոդասերի անցկացումը պատմության դասերին

Kinodaseri anckacum@ patmutyan daserin / Կինոդասերի անցկացումը պատմության դասերին:
Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1-ին
Կինոդասերի անցկացումը պատմության առարկայից

Գլուխ 2-րդ
Կինոդասերի անցկացման առանձնահատկությունները պատմության դասերին

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Անցկացումը երկարատև գործընթաց է: Այն գոյանում է առանձին դասերից: “Դաս” հասկացությունը ունի աշխատանքային առաջադրանքիիմաստ Ուրեմն, դպրոցական դասը դիտվում է որպես ուսումնական աշխատանքի առաջադրանք` դասարանի ( նախատեսված որոշակի ժամկետի համար, 45 րոպե): Միաժամանակ դասը ընդունված է համարել որպես ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման ձև: Անցյալի երկարամյա մանկավարժի փորձը քննադատաբար վերամշակվել և ստեղծվել է ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման նոր համակարգ: Այդ համակարգում դասը հանդիսանում է ուսումնական գործընթացի կարևոր օղակը:

Leave a Reply