Kinezoterapian erikamaqarayin hivandutyan jamanak / Կինեզիոթերապիան երիկամաքարային հիվանդության ժամանակ :

Kinezoterapian erikamaqarayin hivandutyan jamanak / Կինեզիոթերապիան երիկամաքարային հիվանդության ժամանակ :
Առարկա ` Բժշկություն

Նյութը 16 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն
Երիկամաքարային հիվանդության բնութագիրը
Կինեզիոթերապիայի կիրառումը երիկամաքարային հիվանդությունների ժամանակ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Երիկամների ֆիզիոլոգիական դերը շատ մեծ է. երիկամները հանդիսանում են անընդհատ ջրա-աղային հավասարակշռություն պահպանող կարևորագույն համակարգ: Երիկամների կողմից ջրի ու աղերի դուրս բերումը ուղղակիորեն համապատասխանում է էներգետիկ ծախսերին ու կապված է փոխանակության վերջնական արդյունքներից ազատվելու անհրաժեշտության հետ: Այդ պատճառով դեռահասների երիկամային ֆունկցիան առանձնանում է մեծ լարվածությամբ: Միևնույն ժամանակ նրանց մոտ մեծ է ջրի հանդեպ պահանջմունքը: Ֆունկցիոնալ անբավարարությունը դրսևորվում է երիկամների գործունեության տարբեր կողմերում:

Leave a Reply