Kineziotherapian mexanikakan revmatizmi jamanak / Կինեզիոթերապիայի մեխանիկան ռևմատիզմի ժամանակ

Kineziotherapian mexanikakan revmatizmi jamanak / Կինեզիոթերապիայի մեխանիկան ռևմատիզմի ժամանակ :
Առարկա ` Բժշկություն

Նյութը 18 էջ է : Գինը 3500 դրամ :
Պլան

Ներածություն
1. Ռևմատիզմի առանձնահատկությունները
2. Կինեզիոթերապիայի էությունը
3. Կինեզիոթերապիայի կիրառումը տարբեր ռևմատիկ հիվանդությունների դեպքում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Ներկայիս դարաշրջանում բժշկության բնագավառում եղել են մեծ նվաճումներ, լուծվել են տարբեր հիվանդությունների հետ կապված բազում խնդիրներ, սակայն միևնույն ժամանակ պահպանվել են մի շարք հին խնդիրներն ու դրա հետ մեկտեղ ավելացել են տվյալ ժամանակաշրջանով պայմանավորված նորանոր խնդիրներ:
Կենսաբանության, գենետիկայի բնագավառում արված բացահայտումները, նոր կենսատեխնոլոգիաները բժշկության խնդիրների լուծման համար լայն հնարավորություններ են ընձեռում, սակայն տարբեր դեպքերում դեռևս պահպանվում են ախտորոշման ոչ ժամանակակից մեթոդները, խնամառուների հիվանդությունների բուժման նկատմամբ համախտանիշային նեղ մոտեցումն ու բուժման ընթացքում չափազանց մեծ քանակությամբ դեղամիջոցների օգտագործումը:

Leave a Reply