Kinezioterapiayi kirarum@ ktrvacqneri ev vnasvacqneri jamanak / Կինեզիոթերապիայի կիրառումը կոտրվածքների և վնասվածքների դեպքում

Kinezioterapiayi kirarum@ ktrvacqneri ev vnasvacqneri jamanak / Կինեզիոթերապիայի կիրառումը կոտրվածքների և վնասվածքների դեպքում :
Նյութը 15 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Կինեզիոթերապիայի կիրառումը կոնքային կոտրվածքների դեպքում

Կինեզիոթեպիան կոնքազդրային հոդի վնասվածքների դեպքում

Կինեզիոթերապիայի մեթոդի կիրառումը ազդրի կոտրվածքների դեպքում

Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Անցյալի հետ համեմատած ժամանակակից բժշկությունը տարբեր հիվանդությունների ախտորոշման ու բուժման հարցում հասել է բազում հաջողությունների, սակայն միևնույն ժամանակ դեռևս արդիական են մի շարք խնդիրներ և առաջացել են ժամանակի թելադրանքով պայմանավորված նորանոր խնդիրներ:

Leave a Reply