Kilikyan Hayastani petakan kargavorm@/ Կիլիկիան Հայաստանի պետական կարգավորումը

Kilikyan Hayastani petakan kargavorm@ / Կիլիկիան Հայաստանի պետական կարգավորումը:
Նյութը 22 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կիլիկիա հայկական պետության աշխարհագրական դիրքը
2.Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության պետականության կազմավորումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply