Kerparvest / Կերպարվեստ

Kerparvesti parapmunqneri bovandakutyun@ . / Կերպարվեստի պարապմունքների բովանդակությունը :
Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :
Բովանդակություն

Ներածություն
Կերպարվեստի պարապմունքների բովանդակությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Նկարչության ու ապլիկացիայի զանազան առաջադ‎րանքների միջոցով զարգանում է երեխայի ձեռքի և ուղեղի հետ համատեղ աշխատանքի կարողությունը: Բանաստեղծություններ սովորեցնելու միջոցով մշակվում է երեխայի կամային հիշողությունն ու զարգանում է խոսքային ապարատը:
Վերջապես երեխան սովորում է ուսուցման գործընթացին, նրա մոտ մշակվում է համբերություն, նրա մոտ նկատվում է հետաքրքրություն իր առջև դրված խնդիրների բարդացման նկատմամբ: Եւ դպրոցական տարիքի երեխան արդեն սիրով տրամադրվում է հասարակական իր նոր դիրքին՝ աշակերտ դառնալուն:
Կերպարվեստի դասավանդումը մանկավարժները լայնորեն օգտագործում են որպես ուսուցման և դաստիարակության միջոց: Կերպարվեստի անվան տակ պետք է նկատի ունենալ այնպիսի գործունեություն, որի ընթացքում երեխաները ստանում որոշակի գիտելիքներ և ունակություններ: Ուստի կերպարվեստի դասավանդումը կոչված են հատկապես ուսուցանելու համար:

Leave a Reply