Kapali paymanagir / Կապալի պայմանագիր

Kapali paymanagir / Կապալի պայմանագիր :
Նյութը 25 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Կենցաղային կապալի պայմանագիր
2. Կապալի պայմանագրի հասկացությունն ու նշանակությունը
3. Շինարարական կապալի պայմանագիր

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply