Jamanakakic varchararutyan himnakan hatkanishnery / Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները

Jamanakakic varchararutyan himnakan hatkanishnery / Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները :
Նյութը 30 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

1. Վարչարարությունը հանրային կառավարման իրականացման մեխանիզմ
1.1. Վարչարարության սահմանումը և հիմնարար սկզբունքները
1.2. Վարչարարության իրականացման մարմինները

2. Ժամանակակից վարչարարության հայեցակարգը
2.1. Վարչարարության տեսության և պրակտիկայի զարգացումը
2.2. Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները

Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ