Informatika / Ինֆորմատիկա

Informatikayi ararkan u xndirner@ . / Ինֆորմատիկայի առարկան ու խնդիրները :
Նյութը 10 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Ներածություն
1.Ինֆորմատիկայի խնդիրները և նպատակները
2.Ինֆորմատիկան որպես գիտություն
3.Համակարգչային տեխնիկայի զագացման փուլերը
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Ինֆորմատիկան սինթետիկ գիտություն է և իր մեթոդներով, մոդելներով, ալգորիթներով, տեխնոլոգիաներով, ինվարիանտներով իր մեջ ներառում է նաև մի շարք դիսցիպլիններ: Ինֆորմատիկան բնութագրվում է որպես մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների, ալգորիթների, ֆորմալ համակարգերի բնութագրերի և տեխնոլոգիաների ակտուալացման հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրող, իսկ համաձայն դասական սահմանմանը այն գիտություն է, որը ուսումնասիրում է ինֆորմացիայի գիտա-տեխնիկական և գիտելիքների օգտագործման կառուցվածքը:

Leave a Reply