Informatika / Ինֆորմատիկա

Texekatvutyan pahpanman jamanakakic dzevern u pahanjner@ . / Տեղեկատվության պահպանման ժամանակակից ձևերն ու պահանջները :
Նյութը 26 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Տեղեկատվության հասկացությունը և ստացման աղբյուրները
2. Տեղեկատվության պահպանման ժամանակակից ձևերն ու պահանջները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս ընդունել ճիշտ և հիմնավորված որոշումներ: Այն հնարավորություն է տալիս կազմակերպել և կառավարել ցանկացած գործընթաց:

Leave a Reply