Informatika / Ինֆորմատիկա

Texekatvakan haxordakcayin carayutyunner . /Տեղեկատվական հաղորդակցային ծառայությունններ :
Նյութը 24 էջ է : Գինը 4000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Տեղեկատվական և հաղորդակցային ծառայությունները որպես արտադրության կառավարման ոլորտի կարևոր միջոց
2. ԳՏԱ-ն որպես տեղեկատվական և հաղորդակցային ծառայությունների զարգացման գործոն
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Արդյունաբերական կազմակերպությունների հաջող գործունեության համար ժամանակակից փուլում կարևոր դեր են խաղում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,որոնք ոչ միայն թույլ են տալիս լուծել կարևորագույն խնդիրներ ֆինանսա-տնտեսական և կառավարչական գործունեության ավտոմատացման ոլորտում, այլև հնարավորություն են տալիս իրականացնել հիմնական տեխնոլոգիական և արտադրական գործըթնացների կոմպլեքսային ավտոմատացում:

Leave a Reply