Informatika / Ինֆորմատիկա

Word xmbagrichum pastatxti pahpanman gorc@ntac@ . / Word խմբագրիչում փաստաթղթի պահպանման գործընթացը :
Նյութը 11 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Word տեքստային խմբագրում տեքստերի ֆորմատավորում, փաստաթղթերի ձևավորում, օգտագործելով գրաֆիկային տարբեր մակրոսներ
Հաշվիչ մեքենաների կիրառումը պահանջում է համապատասխան ծրագրեր: Ծրագրերի հիմնական գործառույթը կայանում է նրանում, որ այն կառավարում են հաշվողական համակարգերի և նրանց հետ կապված սարքավորումների աշխատանքը: Ըստ իրենց նշանակության այսպիսի ծրագրերը կարող են բաժանվել ծրագրային և համակարգային ծրագրերի:
Մեր ժամանակներում կարևոր է համարվում տարբեր տեսակի փաստաթղթերի կազմումը, նրանց հետ աշխատանքի իմացությունը: Փաստաթղթեր կազմելու համար հիմնականում օգատգործում են գրամքենաներ, սակայն որպեսփաստաթղթերի ստեղծման, պահպանման, դրանց հետագա փոփոխություններ կատարելու հաշվողական սարք, համակարգիչները շատ ավելի հարմար են ու կիրառելի, որը հնարավորություն է տալիս խնայել այն ժամանակը, որը գրամեքենայով աշխատելու դեպքում պետք է կրկին ծախսվի նույն փաստաթուղթը տպագրելու համար: Իսկ համակարգիչներում տվյալ փաստաթղթի տեքստը պահվում է նրա հիշողության մեջ:Տեքստերը համակարգիչ ներմուծվում են ստեղնաշարի օգնությամբ, սակայն դրանք ի տարբերություն գրամեքենաների ոչ թե տպվում են թղթի վրա, այլ երևում են համակարգչի էկրանին, որը կոչվում է աշխատանքային ինտերֆեյս, այսինքն` մենք տեսնում ենք մեր կատարած աշխատանքը և հնարավորություն ունենք նաև փոփոխություններ կատարել այդ աշխատանքի վրա, որը սակայն շատ աշխատանք չի պահանջում: Փաստաթուղթն իրենից ներկայացնում է կառավարական, գիտական տեխնիակակն, վիճակագրական և այլ սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող տեղեկատվության կրող, որոնցում ֆիքսվում է տվյալ տեղեկատվությունը:Համակարգչի մեջ ներմուծված յուրաքանչյուր տեքստ նրանում պահպանվում է փաստաթղթի տեսքով, որը կարող է ցանկացած ժամանակ բացվել, օգտագործվել ու փոփոխությունների ենթարկվել այն ձևակերպողի կողմից:

Leave a Reply