Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri cancayin modelner ./ Տվյալների ցանցային մոդելներ :
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Պլան

Ներածություն
1. Պլանավորման և ղեկավարման ցանցային մոդելները: Ցանցային պլանավորումը անորոշության պայմաններում
2. Ցանցային մոդելի կառուցումը
Օգտագործված գրականություն

Ցանցային մոդել է անվանվում տնտեսա-համակարգչային այն մոդելը (այլ կերպ` ցանցային գրաֆիկ, ցանց), որը արտացոլում է որևէ նախագծի շրջանառման (գիտա-հետազոտական, արտադրական և այլն) աշխատանքների (գործողությունների) և իրադարձությունների կոմպլեքսը` իրենց տրամաբանական և տեխնոլոգիական հաջորդականությամբ և կապով:
Գրաֆիկական կամ աղյուսակային (մատրիցային) տեսքով ներկայացվող ցանցայի մոդելի վերլուծությունը թույլ է տալիս, առաջին հերթին, ավելի ճշգրիտ բացահայտել նախագծի շրջանառման փուլերի փոխկապվածությունը և, երկրորդ հերթին, որոշել այդ փուլերի կատարման առավել օպտիմալ հերթականությունը` նպատակ ունենալով, օրինակ, կրճատելու աշխատանքների ողջ կոմպլեքսի կատարման ժամկետները:

Leave a Reply