Informatika / Ինֆորմատիկա

Tvyalneri baza . / Տվյալների բազաներ: Տվյալների մոդելների տեսակները
Նյութը 12 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Տվյալների բազան կարելի է պատկերացնել որպես հատուկ մեխանիզմ, որը պահպանում է ինֆորմացիան և, որի միջոցով օգտվողը կարող է արագ և արդյունավետ գտնել անհրաժեշտ տվյալները: Տվյալների բազաները հանդես են գալիս որպես տվյալների կարգավորված համախումբ: Ընդ որում, տվյալների յուրաքանչյուր բազայի ստեղծումը հետապնդում է որոշակի նպատակ և կազմակերպվում է համաձայն այդ նպատակին:

Leave a Reply