Indeqsner / Ինդեքսներ

Indeqsner / Ինդեքսներ :
Նյութը 20 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Ինդեքսներ
Ինդեքսների սահմանումը:
Տնտեսական ինդեքսների դասակարգումը:
Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ
Անհատական ինդեքսներ:
Ընդհանուր ինդեքսներ:
Բազիսային և շղթայական ինդեքսներ
Գրականություն

Ինդեքսներ
Ինդեքսների սահմանումը:
Ինդեքսը լատիներեն բառ է, որն ունի մի քանի նշանակություն` ,ցուցանակե, ,ցուցանիշե, ,ցուցակագիրե: Ինդեքսը հարաբերական ցուվանիշ է, որը բնութագրում է ուսումնասիրվող երևույթի մեծությունների հարաբերակցությունն ժամանակի, տարածության մեջ կամ որևէ չափանիշի համեմատությունը ցանկացած չափանմուշի հետ:
Միջազգային պրակտիկայում ընդունված է ինդեքսները նշանակել i կամ l սիմվոլներով: ,iե տառով նշանակում են ընդհանուր, ,lե տառով անհատական ինդեքսները: Դրանք ուղեկցվում են ինդեքսավորվող ցուցանիշների տող

Leave a Reply