Hromeakan petutyan verabermunq@ qristoneutyan nkatmamb / Հռոմեական պետության վերաբերմունքը քրիստոնեության նկատմամբ

Hromeakan petutyan verabermunq@ qristoneutyan nkatmamb / Հռոմեական պետության վերաբերմունքը քրիստոնեության նկատմամբ :

Նյութը 13 էջ է : Գինը 2000 դրամ :

Հռոմեական ցեղերը և տոհմերը, տոհմային հասարակարգի անցյալում մնացած մնացուկները ստիպված ետ քաշվեցին: Աֆինական ժողովրդի նման պլեբեյներին թույլատրեցին մասնակցել ազգային ժողովներին, նրանք դարձան «հռոմեական ժողովրդի» մի մասը:

Leave a Reply