Hogebanutyun / Հոգեբանություն

Sporti hogebanutyun . / Սպորտի հոգեբանություն :
Նյութը 21 էջ է : Գինը 3000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Սպորտը և հոգեբանությունը
Սպորտային մամուլը որպես մարզաշխարհի հայելի

Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Ֆիզիկական դաստիարակության հիմնական միջոցները, ինչպես հայտնի է, համարվում են ‎ֆիզիկական վարժությունները՝ մարմնամարզությունը, սպորտը, խաղերը և տուրիզմը:
Նշված միջոցների շրջանակում ‎սպորտը լայն տարածում ու ճանաչում է գտել: Տարբեր սպորտաձևերը բավականին մեծ տարածում ունեն բոլոր երկրներում: Սպորտով զբաղվելու ընթացքում կատարվում են բազմատեսակ շարժումներ և գործողություններ: Այն բոլոր տեսակի շարժումները, որ սպորտող զբաղվողները կատարում են մաքուր օդում, այսինքն` հիգիենիկ բարենպաստ պայմաներում, թողնում են առողջարար մեծ ազդեցություն, քանի որ օգնում են ամրացնելու նյարդային համակարգը, շարժողական ապարատը, բարելավում են ընդհանուր նյութափոխանակությունը և բարձրացնում մարդու բոլոր օրգանների ակտիվ գործունեությունը:

Leave a Reply