HH tntesakan kaper@ APH-i het / ՀՀ տնտեսական կապերը ԱՊՀ-ի հետ

HH tntesakan kaper@ APH-i het / ՀՀ տնտեսական կապերը ԱՊՀ-ի հետ
Նյութը 48 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. ԱՊՀ երկրների տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրները և Հայաստանը

1.1 Նախկին խորհրդային հանրապետությունների տնտեսական ինտեգրման գործոնները և ԱՊՀ-ի ձևավորումը

1.2 ԱՊՀ երկրների տնտեսական ինտեգրացիայի որոշ հիմնախնդիրներ: Հաջողությունները և անհաջողությունները

1.3. ԱՊՀ-ին ՀՀ ինտեգրման խնդիրներն ու հեռանկարները

Գլուխ 2. ՀՀ տնտեսական կապերը ԱՊՀ երկրների հետ

2.1 Հայաստանի տնտեսական որոշ ցուցանիշների համեմատությունը ԱՊՀ երկրների նկատմամբ և առևտրատնտեսական համագործակցությունը

2.2 ԱՊՀ երկրների հետ ՀՀ ապրանքաշրջանառության վերլուծությունը և հիմնական գործընկեր-պետությունները

2.3 ԱՊՀ երկրների հետ ՀՀ արտահանման և ներմուծման ցրվածության վերլուծությունը

Գլուխ 3. ՀՀ տնտեսական կապերի զարգացման ուղղությունները

3.1 ԱՊՀ-Հայաստան տնտեսական համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները

3.2 ՀՀ-ում արտաքին առևտրի խթանման, ընդլայնման ու զարգացման հիմնախնդիրները

3.3 Միջազգային նոր համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները և նոր ռազմավարության ընդունման հիմնահարցը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Leave a Reply