HH tnayin tntestyunneri ekamutneri ev caxseri vichakagrakan verlucutyun@ / ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի վիճակագրական վերլուծությունը

HH tnayin tntestyunneri ekamutneri ev caxseri vichakagrakan verlucutyun@ / ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի վիճակագրական վերլուծությունը :
Նյութը 53 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի էությունը
1.1 Տնային տնտեսությունների եկամուտների էությունը ձևավորման աղբյուրները
1.2 Տնային տնտեսությունների ծախսերի էությունն ու ուղղվածությունը
Գլուխ 2. Տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի վերլուծությունը ՀՀ օրինակով
2.1 Տնային տնտեսությունների եկամուտների մակարդակի փոփոխությունը 2004-2008 թթ.-ին
2.2 Տնային տնտեսությունների ծախսերի դինամիկան 2004-2008 թթ.-ին
Գլուխ 3. Պետության սոցիալական քաղաքականությունը և դրա հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Ներածություն

Տնտեսագիտության տեսության մեջ «եկամուտ» հասկացության տակ նկատի ունեն, այն դրամական գումարը, որը կանոնավոր եւ օրինական ստանում են շուկայական սուբյեկտները:
Շուկայական տնտեսությունում եկամուտը արտահայտվում է փողով: Դա նշանակում է, որ նրա ստացման հիմնական պայմանը հասարակական տնտեսական կյանքին ակտիվ մասնակցությունն է: Մարդիկ ապրում են աշխատավարձով, թե սեփական ձեռնարկատիրական գործունեության հաշվին, միեւնույնն է, յուրաքանչյուր դեպքում ընկած է օգտակար աշխատանքի մեծությունը:

Leave a Reply