HH bnakchutyan verartadrutyan vichakagrutyun / ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն

HH bnakchutyan verartadrutyan vichakagrutyun / ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն :
Նյութը 65 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Վերարտադրություն, դրա տեսակները, ժողովրդագրական անցման տեսությունում
1.1 Բնակչության վերարտադրության էությունը
1.2 Բնակչության վերարտադրության տեսակները
Գլուխ 2. Բնակչության վերարտադրության ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2.1 ՀՀ բնակչության վերարտադրության մակարդակի փոփոխության միտումները 1995-2001 թթ.-ին
2.2 ՀՀ բնակչության վերարտադրության մակարդակի դինամիկայի վերլուծություն վերջին տարիներին
Գլուխ 3. Բնակչության վերարտադրությանն ուղղված պետական քաղաքականությունը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Մարդկանց սերունդների վերափոխման գործընթացը ուժեղ ազդեցություն է կրում հասարակության և շրջակա միջավայրի կողմից, և ինքն էլ իր հերթին էականորեն ազդում է դրանց վրա: Բնակչության վերարտադրության գործընթացը իր զարգացման ընթացքում անցել է զարգացման տարբեր փուլերով, որոնք սերտորեն կապված են հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ, և որոնք աստիճանաբար վեր են ածվել կենսաբանորեն-կարգավորվողից ¥գոյատևում է ուժեղագույնը¤ սոցիալ-դետերմինացված գործընթացի, որը կարգավորվում է հասարակության սոցիալական դրվածքով և մարդկային կյանքի և մարդու անձին վերաբերող հասարակության արժեքներով:
Պատմության ցանկացած խոշոր փուլին համապատասխանում է բնակչության վերարտադրության իր առանձնահատկությունները, որոնք պահպանվում են երկար ժամանակի ընթացքում: Բավական է հիշել մեր մոտ նախնիների ընտանիքի չափերի և երեխաների քանակության մասին, որպեսզի հասկանանք էական տարբերությունները:

Leave a Reply