Թեզ : HH bankayin hamakargum korporativ hachaxordneri varkavorum / ՀՀ բանկային համակարգում կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորում

Հատված թեզից –

Թեզ : HH bankayin hamakargum korporativ hachaxordneri varkavorum / ՀՀ բանկային համակարգում կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորում :
Նյութը 90 էջ է: Գինը 20 000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
Գլուխ 1. Կորպորատիվ հաճախորդների վարկավորման տեսական հիմքերը
1.1. Վարկավորման էությունը և սկզբունքները
1.2. Կորպորոտիվ հաճախորդների էությունը և դրանց տեսակները
1.3. Վարկավորման գործընթացը առևտրային բանկերում
Գլուխ 2. Կորպորոտիվ հաճախորդների վարկավորման վերլուծություն
2.1. Տնտեսության իրական հատվածի վարկավորման վերլուծություն
2.2. Կորպորատիվ վարկավորման վերլուծություն Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ-ի օրինակով
Գլուխ 3. Կորպորատիվ վարկավորման կատարելագործման ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Գրականության ցանկ

Leave a Reply