Թեզ : HH azgayin joxovi patgamavori kargavichak@ / ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը

Թեզ : HH azgayin joxovi patgamavori kargavichak@ / ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակը :
Նյութը 114 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ներածություն
Գլուխ I. Պառլամենտների ձևավորման ու զարգացման համառոտ պատմությունը
1. Պառլամենտների առաջացման պատմական անհրաժեշտությունը և զարգացման ուղին: Ժամանակակից պառլամենտների համեմատական բնութագիրը
2. Հայաստանի պառլամենտների ձևավորման ընթացքը, նրանց պատգամավորների կարգավիճակը
3. Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավորի կարգավիճակի առանձնահատկությունները 1990 – 1995թ.թ.
Գլուխ II. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը և իրավունքները
1. Մանդատի էությունը
2. Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը
3. Պատգամավորի իրավունքները կառավարության նկատմամբ վերահսկողական գործառնություն իրականացնելիս
4. Պատգամավորի վերահսկողական իրավունքները քննիչ հանձնաժողովներում
Գլուխ III. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի պարտականությունները և գործունեության երաշխիքները
1. Պատգամավորի ոչընտրելիության դեպքեր
2. Պաշտոնների անհամատեղելիություն
3. Պատգամավորի իմունիտետը՝ անձեռնմխելիությունը
4. Պատգամավորի ինդեմնիտետը՝ անպատասխանատվություն և պառլամենտական պարգևատրում
Վերջաբան
Օգտագործված գրականության ցանկ

Ays ashxatanq@ dzerq berelu hamar zangahareq 098 -02-12-31 ;091-02-12-41 / Այս աշխատանքը ձեռք բերելու համար զանգահարեք 098 -02-12-31 ;091-02-12-41

Leave a Reply