HH arjetxteri shukayi kargavorman ev verahskoxutyan hamakargy / ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության համակարգը

HH arjetxteri shukayi kargavorman ev verahskoxutyan hamakargy / ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկողության համակարգը :
Նյութը 17 էջ է : Գինը 2500 դրամ :