Hetazotakan marminner / Հետազոտական մարմիններ

Hetazotakan marminner / Հետազոտական մարմիններ
Նյութը 76 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Պլան

Ներածություն

Գլուխ 1. Հետազոտական մարմիններ
1.1. Հետազոտական կենտրոններ. խնդիրները և մեթոդները
1.2. Հետազոտական կենտրոնների դասակարգման սկզբունքները
1.3. Որոշումների ընդունման գործընթացը հետազոտական կենտրոններում
1.4. Հետազոտական կենտրոնների խնդիրները քաղաքական որոշումների ընդունման գործընթացում

Գլուխ 2. Ազդեցության մեխանիզմներ
2.1. Ուղղակի ազդեցության մեխանիզմներ
2.2. Անուղղակի ազդեցության մեխանիզմներ

Գլուխ 3. Հետազոտական կենտրոնների համաշխարհային փորձը
3.1. «Ուղեղային կենտրոններն» ԱՄՆ-ում
3.2. Եվրոպական «ուղեղային կենտրոնները»
3.3. Հետազոտական կենտրոնները հետխորհրդային երկրներում
3.4. Հետազոտական կենտրոնները Հայաստանում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելված

Leave a Reply