Heraxosayin harcman eutyun@, tesakner@ / Հեռախոսային հարցման էությունը ,տեսակները

Heraxosayin harcman eutyun@, tesakner@ / Հեռախոսային հարցման էությունը ,տեսակները :
Նյութը 16 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն
1.Հեռախոսային հարցման տեսակները
2. Հեռախոսային հարցման պլանը
3. Հարցնողի չեզոքությունը
4. Արդյունքների գրանցումը
5. Հեռախոսային հարցման հնարավորությունները
Եզրակացություն

Leave a Reply