Hay amerikyan haraberutyunnery 2000 tv minjev mer orery / Հայ ամերիկյան հարաբերությունները 2000 թ.-ից մինչև մեր օրերը :

Hay amerikyan haraberutyunnery 2000 tv minjev mer orery / Հայ ամերիկյան հարաբերությունները 2000 թ.-ից մինչև մեր օրերը :
Նյութը 14 էջ է : Գինը 2000 դրամ :