Hashvapahakan hashvarman kirarum@ hamakargchayin texnikayi mej / Հաշվապահական հաշվառման կիրառումը համակարգչային տեխնիկայի մեջ

Hashvapahakan hashvarman kirarum@ hamakargchayin texnikayi mej / Հաշվապահական հաշվառման կիրառումը համակարգչային տեխնիկայի մեջ:
Նյութը 88 էջ է : Գինը 15 000 դրամ :

Բովանդակություն

1. Ներածություն
2. Հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ ավտոմատացման տեխնոլոգիան
Տեխնոլոգիայի նպատակների և խնդիրնրի հարցադրումը
Ավտոմատացման փուլերը,տվյալների ավտոմոտացված վերամշակման բնութագրությունը
Ավտոմատացման փուլերը, Հաշվապահական հաշվառման մեջ ավտոմատացման ծրագրերի ներդրումը
3. ՀԾ-Հաշվապաh համակարգի մասին
3.1 ՀԾ ծրագիր Հաշվապահություն ենթահամակարգ
3.2 ՀԾ ծրագիր Աշխատավարձ ենթահամակարգ
3.3 ՀԾ ծրագիր Հիմնական միջոցներ ենթահամակարգ
4. ՀԾ Հաշվապահ ծրագրի ենթահամակարգերը և դրանց կիրառումը
Հաշվապահություն
Աշխատավարձ
Հիմնական միջոցներ
5. Արտասահմանյան ՀԾ –ների միջազգային կիրառությունը
5.1 Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացման ծրագրերի օգտագործման և գնագոյացման վերլուծություն 5.2Հաշվապահական հաշվառման օգտագործման, գնագոյացման ավտոմատացիզացման ծրագրերի վերլուծություն
6 Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականություն

Leave a Reply