Hasarakakan normer. Petutyun, ekexeci , hasarakutyun / Հասարակական նորմեր : Պետություն, եկեղեցի, հասարակություն :

Hasarakakan normer. Petutyun, ekexeci , hasarakutyun / Հասարակական նորմեր : Պետություն, եկեղեցի, հասարակություն :

Նյութը 25 էջ է : Գինը 2500 դրամ :

Բովանդակություն

Ներածություն
1.Հասարակական նորմերի համակարգը
2.Հայ հասարակության պահպանողական և անընդհատ նորին ձգտման արժեքները
3.Պետություն-եկեղեցի-հասարակություն
4.Ազգայնականությունը և ժողովրդի ինքնիշխանությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ