Hanrayin qaxaqakanutyan ardiakanacum / Հանրային քաղաքականության արդիականացում

Hanrayin qaxaqakanutyan ardiakanacum / Հանրային քաղաքականության արդիականացում :
Նյութը 76 էջ է : Գինը 20 000 դրամ :

Պլան
Ներածություն
Գլուխ I Արդիականացման տեսությունը ժողովրդավարական հանրային քաղաքականության համատեքստում
1.1 Արդիականացման հասկացության բազմաչափությունը
1.2 Հանրային քաղաքականությունը ավտորիտարիզմից դեպի ժողովրդավարության անցման գործընթացում
1.3 Արժեքային կերպարանափոխումները հանրային քաղաքականության արդիականացման գործընթացում
1.4 Հանրային քաղաքականության արդիականացման ինստիտուցիոնալ հիմքերը
1.5 Քաղաքականության մշակույթը որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
Գլուխ II ՀՀ հանրային քաղաքականության արդիականացման հիմնախնդիրները
2.1 Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարումը որպես ՀՀ հանրային քաղաքականության արդիականացման գրավական
2.2 Քաղաքական ընտրանին (էլիտան) որպես հանրային քաղաքականության արդիականացման կրող և արարող
Վերջաբան
Գրականության ցանկ

Ժամանակակից մասնագիտական գրականության մեջ և մամուլի հրապարակումներում «պետական կառավարում» հասկացությանը զուգահեռ գործածվում է «հանրային կառավարում» հասկացությունը: Եւ պետք է հենց սկզբից նկատել, որ «պետական կառավարման» ավանդական ըմբռնման վերաճումը «հանրային կառավարման» ոչ թե սոսկ լեզվական ճշգրտման խնդիր է, այլ խորապես բնորոշ է ժամանակակից հասարակության զարգացման որակապես նոր փուլը:

Leave a Reply