Hangsti ev turizmi vichakagrutyun / Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրություն

Hangsti ev turizmi vichakagrutyun / Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրություն :

Նյութը 23 էջ է : Գինը 3000 դրամ :
Առարկա ` Vichakagrutyun / Վիճակագրություն,

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Տուրիզմի էությունը, տեսակները, չափանիշները և ձևերը:
Հանգիստը տուրիզմի համակարգում

2. Տուրիզմի տնտեսական արդյունավետությունը

3. Հանգստի և տուրիզմի վիճակագրությունը ՀՀ-ում

4. ՀՀ-ում հանգստի և տուրիզմի խթանման
պետական քաղաքականությունը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Տուրիզմը (զբոսաշրջությունը) որպես սոցիալական երևույթ բավականին երիտասարդ է, այսինքն մասսայական բնույթ է ստացել ավելի ուշ` միայն երկրորդ Համաշխարհային պատերազմից հետո: Սակայն այն բավականին խորը պատմական արմատներ ունի, քանզի մարդիկ ճանապարհորդել սկսել են շատ դարեր առաջ:

TAG———————-TAG
referatner, diplomayinner, diplomainner, kursainner, kursayinner, tez, tezer, ռեֆերատներ, ռեֆերատ, դիպլոմ, դիպլոմայիններ, կուրսայիններ, կուրսային, թեզ, թեզեր,

Leave a Reply